Podmienky akcií

TRVANIE SÚŤAŽE A ÚČASTNÍCI

 

Súťaž sa začína 25.8.2023 o 09:00 CET a je platná do odvolania, najneskôr však do 30.9.2023 23:59 CET. Prebieha vo viacerých krajinách súčasne, menovite na Slovensku, Česku, Slovinsku, Maďarsku a Poľsku, vždy na e-shope Bloom Robbins (ďalej iba e-shop) a na konkrétnom linku:

 

 

Za účastníka súťaže (ďalej iba Účastník) sa považuje výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov a s trvalým pobytom v jednej z vyššie menovaných krajín počas trvania súťaže. Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a osoby im blízke.

 

MECHANIKA SÚŤAŽE:

 

Do súťaže je možné zapojiť sa dvomi spôsobmi:

 

 1. vložením dopytovaných údajov do súťažného formulára umiestneného na e-shope Bloom Robbins a linkoch menovaných vyššie v TRVANIE SÚŤAŽE
 2. nákupom produktov Bloom Robbins na e-shope Bloom Robbins v krajinách menovaných vyššie v TRVANIE SÚŤAŽE

 

Každý z dvoch menovaných spôsobov zapojenia sa do súťaže má pridelený konkrétny počet bodov. Čím viac bodov Účastník Súťaže nazbiera, tým viac rastie jeho šanca na výhru. Maximálny počet bodov nie je stanovený.

 

Pridelené počty bodov pre spôsoby zapojenia sa do súťaže:

 

 1. vložením dopytovaných údajov do súťažného formulára = 1 bod ; možnosť zapojiť sa do Súťaže týmto spôsobom má každý Účastník Sútaže práve raz
 2. nákupom produktov Bloom Robbins na e-shope Bloom Robbins ; možnosť zapojiť sa do Súťaže týmto spôsobom nie je pre každého Účastníka Súťaže obmedzený
  1. v prípade, ak Účastník kúpi jednomesačné balenie akýchkoľvek vitamínov Bloom Robbin alebo akýkoľvek doplnok Bloom Robbins = 3 body
  2. v prípade, ak Účastník kúpi trojmesačné balenie akýchkoľvek vitamínov Bloom Robbins = 9 bodov
  3. v prípade, ak Účastník kúpi šesťmesačné balenie akýchkoľvek vitamínov Bloom Robbins = 36 bodov

 

Do Súťaže budú automaticky zapojené aj všetky nákupy realizované pred oficiálnym začiatkom Súťaže 25.8.2023 o 09:00 CET a to konkrétne od 1.8. 2023 00:01 CET. Pre úspešné zapojenie sa do súťaže však musia spĺňať podmienku, že neboli Organizátorovi Súťaže vrátené v zmysle bodu Podmienky vrátenia tovaru zakúpeného počas Súťaže.

 

VÝHRY

 

 • miesto: skúter Vespa Primavera 50 RED s príslušenstvom v hodnote 4500 eur s DPH a zároveň 12-mesačné balenie vitamínov Bloom Robbins podľa vlastného výberu v hodnote až 349 eur s DPH
 • – 7. miesto: 6-mesačné balenie vitamínov Bloom Robbins podľa vlastného výberu v hodnote až 149 eur s DPH
 • 8 – 23. miesto: 3-mesačné balenie vitamínov Bloom Robbins podľa vlastného výberu v hodnote až 79 eur s DPH
 • 24 – 89 miesto: 3-mesačné balenie vitamínov Bloom Robbins podľa vlastného výberu v hodnote až 29 eur s DPH

 

Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru je možné previesť na inú osobu len s písomným súhlasom Organizátora. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Súťaž sa riadi platnými zákonmi príslušnej krajiny a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo výhry v Súťaži zmeniť.

 

VÝBER VÝHERCOV A ICH KONTAKTOVANIE:

 

Výber výhercov súťaže (ďalej iba Výhercov) bude prebiehať nie skôr ako 45 dní od ukončenia súťaže, teda 15.11.2023. Na výber Výhercov bude použitý softvér tretej strany za dohľadu nestranného pozorovateľa (ďalej iba Pozorovateľ). Za nestranného Pozorovateľa sa považuje osoba, ktorá nie je zamestnancom Organizátora a osoba im blízka.

 

Výhercovia budú kontaktovaní zo strany Organizátora do 3 pracovných dní.

 

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorí budú podozriví z podvodného správania alebo z používania falošných údajov.

 

V prípade oprávnených pochybností zo strany Organizátora o čestnom konaní Účastníka pri zapojení sa do Súťaže si Organizátor vyhradzuje plné právo výhru Účastníkovi neudeliť a opakovať výber Účastníkov až do úspešného odovzdania výhier.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej podmienok.

 

 

 

V Bratislave, dňa 25.8.2023